Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

WJOIII

Wózki jezdniowe unoszące, platformowe, ciągnikowe, pchające

Okres ważności kwalifikacji: bezterminowe

Podstawowe wymagania dla uczestników szkolenia

ukończone 18 lat
Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może obsługiwać wózki unoszące

Otrzymasz:

certyfikat ukończenia kursu

Informacje ogólne o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających.

Obejmuje zagadnienia związane z obsługą ww. urządzeń, jest zgodny i spełnia wymagania &4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U 2018 poz 47)

Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym po pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje: „Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń z wyszczególnionym zakresem szkolenia” – Okres ważności bezterminowo.

Realizacja szkolenia

Ogólny czas trwania szkolenia nie mniej niż 12 godzin wraz z zajęciami praktycznymi. (czas liczony w godzinach lekcyjnych po 45 minut każda godzina).

Cena kursu:

990 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl