Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Pogłębiarki ssące śródlądowe KL III

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych
Nazwa specjalności: Pogłębiarki ssące śródlądowe wszystkie kl. III
Czas trwania: 134 h

Program kursu podstawowego obejmuje:

M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Pogłębiarki ssące śródlądowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
M.SI-1/I - Pogłębiarki ssące śródlądowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Wymagania:

ukończone 18 lat
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka ).
w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane jest posiadanie  uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu
uprawnienia państwowe

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy pogłębiarek ssących w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pogłębiarek ssących.
Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w pogłębiarkach ssących.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej w III klasy  uprawnień.

Klasa III uprawnień 

Kurs na  kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pogłębiarek ssących śródlądowych kl. III, stosowny wpis w książce operatora.

Cena kursu:

3000 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl