Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Remontery do nawierzchni dróg

Klasa specjalności: III

Nazwa specjalności: Remontery do nawierzchni dróg, wszystkie, klasa III
Czas trwania: 134 h

Program kursu podstawowego obejmuje:

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.SII-11/III - Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Wymagania:

ukończone 18 lat
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka).

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu
uprawnienia państwowe

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy przy obsłudze remonterów do nawierzchni różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora remonterów do nawierzchni dróg wszystkie w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs  kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora remonterów do nawierzchni dróg wszystkie klasa III, stosowny wpis w książce operatora.

Cena kursu:

3000 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl