Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

WJOII

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Okres ważności kwalifikacji: 10 lat

Podstawowe wymagania dla uczestników szkolenia

ukończone 18 lat
wykształcenie minimum podstawowe
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu
zaświadczenie kwalifikacyjne

Informacje ogólne o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych.

Wcześniej kategoria WJO II

Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym teoretycznym i praktycznym przed komisją UDT po pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje: „Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z wyszczególnionym zakresem uprawnień” – Okres ważności kwalifikacji 10 lat.

Realizacja szkolenia

Ogólny czas trwania szkolenia 35 godzin  wg programu głównego ewentualnie dodatkowe 4 godziny wg programu uzupełniającego. (czas liczony w godzinach lekcyjnych po 45 minut każda godzina).

Cena kursu:

1200 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl