Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

Klasa specjalności: III

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych
Nazwa specjalności: Pilarki mechaniczne do ścinki drzew, wszystkie, klasa III
Czas trwania: 36 h

Program kursu podstawowego obejmuje:

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.SII-11/III - Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Wymagania:

ukończone 18 lat
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka).

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu
uprawnienia państwowe

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew.

Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cena kursu:

1500 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl