Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Wielozadaniowy nośnik osprzętu

Klasa specjalności: I

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych
Nazwa specjalności: Wielozadaniowy nośnik osprzętu
Czas trwania: 134 h

Program kursu podstawowego obejmuje:

M.SI-1/I - Wielozadaniowy nosnik osprzętu - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu jednoetapowego obejmuje moduły:

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Wielozadaniowy nośnik osprzetu - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
M.SI-1/I - Wielozadaniowy nośnik osprzetu - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Wymagania:

ukończone 18 lat
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka ).
w przypadku realizacji kursu podstawowego wymagane posiadanie uprawnień (ukończenie szkolenia w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu
uprawnienia państwowe

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy wielozadaniowym nośnikiem osprzetu.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy wielozadaniowym nośnikiem osprzętu w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowego nośnika osprzętu.
Znajomości rozwiązań konstrukcyjnych proekologicznych oraz zwiększających efektywność pracy stosowanych w wielozadaniowych nośnikiach osprzętu.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzetu.

Klasa uprawnień obejmuje wielozadaniowy nośnik osprzętu.

Kurs na operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu, stosowny wpis w książce operatora.

Cena kursu:

3000 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl