Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bezpieczne użytkowanie butli

Bezpieczne użytkowanie butli

Okres ważności kwalifikacji: bezterminowe

Podstawowe wymagania dla uczestników szkolenia

ukończone 18 lat
stan zdrowia umożliwiający udział w szkoleniu, potwierdzony stosownym zaświadczeniem

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu

Informacje ogólne o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do :

  • Kandydatów na operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem
  • Operatorów wózków jezdniowych zasilanych gazem
  • Osób dokonujących wymiany butli z gazem

Program szkolenia został  opracowany przez UDT w rozumieniu &4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018 poz. 47). Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

Realizacja szkolenia

Ogólny czas trwania szkolenia nie mniej niż 4 godziny wraz z zajęciami praktycznymi. (czas liczony w godzinach lekcyjnych po 45 minut każda godzina).

Cena kursu:

od 1200 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl