Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

O nas

Centrum szkoleniowe Bike zarządzane przez operatora i wykładowcę z wieloletnim doświadczeniem Przemysława Grabowskiego. Świadczy usługi w zakresie szkolenia operatorów maszyn budowlanych i urządzeń transportu bliskiego. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z wieloletnim stażem. Dzięki czemu nasze usługi są na najwyższym poziomie. Odpowiednie przygotowanie kursantów do wykonywanego zawodu to jest nasz priorytet, co potwierdza bardzo wysoka zdawalność egzaminów przed komisjami powoływanymi przez Urząd dozoru Technicznego i Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego sieci badawczej Łukasiewicz.

Kursy odbywają się w podmiotach upoważnionych do prowadzenia tej działalności przez Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Posiadamy akredytację na szkolenia nr 2.00/00048/2010 wydaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Od 1 kwietnia 2017r. zmienił się załącznik nr.1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263). Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.01.2017r.

Załącznik do rozporządzenia z 20 stycznia 2017

Jesteśmy ośrodkiem certyfikowanym przez:

Urząd Dozoru Technicznego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Jesteśmy jedynym ośrodkiem szkoleniowym w województwie podlaskim certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl