Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Narzędzia udarowe ręczne

Klasa specjalności: Bez klasy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowyh
Nazwa specjalności: Operator narzędzi udarowych ręcznych
Czas trwania: 44 h

Program kursu podstawowego obejmuje:

Zajęcia teoretyczne: 34 godz.
Zajęcia praktyczne: 10 godz. dla grupy 10 osób.

Wymagania:

ukończone 18 lat
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny w określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Otrzymasz:

świadectwo ukończenia kursu

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

Pracy narzędziami udarowymi ręcznymi różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy narzędziami udarowymi ręcznymi w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw narzędzi udarowych ręcznych.

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników kursu "Operator narzędzi udarowych ręcznych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę narzędziami udarowymi ręcznymi.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu.

Cena kursu:

450 zł

Zapisz się na szkolenie
Minkiewicza 31, 16-400 Suwałki
604 054 236

Bike Przemysław Grabowski

Ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
NIP: 844-175-65-18
REGON: 200246806

Bike oddział Suwałki

ul. Minkiewicza 31
16-400 Suwałki
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl

Bike oddział Giżycko

ul. Brunona 4
11-500 Giżycko
tel. 604-054-236
mail: szkolenia.bike@onet.pl